Hoe een sluitplan opstellen?

De gegevens:

1 Vul alle gegevens van u en/of uw klant in. Doe dit zo zorgvuldig mogelijk zodat bij vragen de juiste persoon direct gecontacteerd kan worden.

De deuren:

2 Loop alle deuren af, doe dit in een chronologische en vanzelfsprekende volgorde. Geef deze een korte duidelijke naam en vul dit in bij de kolom         lokaalbeschrijving. Schrijf op de stijl van de deur het corresponderende rijnummer van het sluitplan.
3 Meet telkens de cilindermaat, opgelet de eerste kolom is de buitenmaat en dan binnenmaat.
4 Vermeld in de kolom KNOP/NOOD een K indien een knop of een N indien noodfunctie. Indien u niets vermeld, betreft het een standaard                       cilinder.
5 Vermeld in de kolom AANTAL het aantal cilinders voor deze ruimte.

De sleutels:

6 Vermeld bovenaan eerst alle verschillende sleutels met naam bv. sleutel inkom, sleutel werknemer, sleutel appartement 1,…
7 Vermeld daarna per sleutel hoeveel sleutels er zijn gewenst.

Het sluitplan:

8 Het belangrijkste : zet kruisjes telkens wanneer een sleutel een welbepaalde deur moet kunnen openen/sluiten.
        * Ben je van een bepaalde sleutel niet zeker of dat alles klopt, loop dan de ganse weg af die deze persoon in werkelijkheid kan nodig hebben.               Begin bij de inkomdeur en loop naar alle plaatsen waar deze persoon toegang heeft, onderweg moet hij alle deuren kunnen openen/sluiten.

Het systeem:

9 Zet onderaan een kruisje bij welk systeem het sluitplan dient te worden uitgevoerd: K10, PRO300, SP2000, SP500.

Ten slotte:

10 Overloop het nu opgesteld plan.
* Vergeet niet cilinders voor hangsloten, brievenbussen en kasten in het sluitplan op te nemen.
* Houdt rekening met enige toekomst plannen, niet elke aanpassing is mogelijk.
* Deze dienen dus al wel in het plan te worden ingevuld, maar het AANTAL bij cilinders wordt dan "0" en worden pas gefactureerd als ze nodig               mochten zijn. Zo wordt er voorkomen dat er op termijn onnodig moet worden gewerkt met extra sleutels.
* Onderteken of laat het definitieve sluitplan ondertekenen voor akkoord.


Sluitplan leeg                               Sluitplan voorbeeld

Bekomt u niet het gewenste resultaat?

Geen probleem. Lukt het niet om tot een deftig plan te komen? Geen nood, we helpen je hierbij graag verder. Neem gerust contact met ons op en wij zorgen voor de juiste begeleiding.

Budget

Uw sluitplan is opgesteld, maar het totaal is te duur om in zijn geheel uit te voeren. Kortom het budget is er niet!
We kunnen deze situatie onderling bespreken en nagaan of het soms niet mogelijk is om dit sluitplan in 2 of 3 fases uit te voeren : kostenspreiding. Ook hierin willen we u graag begeleiden en dit brengt ook geen meerprijs met zich mee.

Na verloop van tijd

Uw sluitplan is opgesteld, uw sluitplan werd gemonteerd en geplaatst. Na verloop van tijd hebt u extra sleutels of een extra cilinder nodig. Dit duurt geen weken lang om deze te bekomen, neen wij bezorgen u het gevraagde steeds binnen een termijn van een week en aan HET NORMALE TARIEF, ook al is het een sluitplan reeds 5 of 10 jaar oud.

Produkt wird in den Warenkorb gelegt

Product has been added to the wishlist

Die änderung wird gehalten

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]